telefon2logo veverak list1

 

Provozní řád Lanový park Veverák

 • zakoupením vstupenky se návštěvník zavazuje dodržovat tento provozní řád
 • návštěvníci se pohybují po lanovém parku na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Za děti přebírá zodpovědnost jejich zákonný zástupce, popř. jiná osoba starší 18 let, pověřená dohledem na dítě
 • dojde-li k porušení provozního řádu, má obsluha právo ukončit program či vykázat klienta z prostoru lanového parku bez nároku na vrácení vstupného

 

Návštěvníkům není dovoleno

 

 • v areálu lanového parku kouřit a rozdělávat oheň
 • vstupovat na překážky v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek
 • vstupovat na překážky se žvýkačkou či jinými předměty v ústech, a konzumovat jídlo a nápoje
 • opouštět trať na jiných než k tomu určených místech
 • zapůjčenou výstroj vynášet mimo areál lanového parku
 • jakkoliv bránit průchodu překážek nebo ohrožovat ostatní návštěvníky lanového parku

 

Provozovatel neodpovídá za

 

 • věci odložené v prostorách lanového parku, stejně jako za poškození oděvu či osobních předmětů při průchodu překážkami
 • újmu na zdraví klienta způsobenou nedodržením pokynů a instrukcí, nebo v důsledku přecenění vlastních schopností a zdravotního stavu.

 

Bezpečnostní pravidla

 

 • doporučuje se pevná obuv, sepnutí dlouhých vlasů a odložení osobních předmětů (náramkové hodinky, prstýnky, náramky, řetízky apod.), které by mohly bránit v přechodu přes překážky
 • každý klient lanového parku je povinen dbát pokynů obsluhy parku
 • vstupovat na překážky je povoleno výhradně po absolvování vstupní instruktáže a s vědomím obsluhy parku
 • zákonný zástupce/doprovod dítěte musí být srozuměn s provozním řádem lanového parku a před vstupem dítěte na překážky potvrdí svým podpisem, že absolvoval školení a nácvik jištění
 • každý klient je povinen se během pohybu na překážkách jistit podle pokynů obsluhy parku
 • při přechodu překážkové trasy je přísně zakázáno manipulovat se sponami na výstroji a zejména výstroj či její části odkládat
 • trasa lanového parku je jednosměrná
 • na plošince mohou být maximálně 2 osoby a na překážce pouze jedna
 • kladku pro přejezd používejte výhradně tam, kde je mezi stromy nataženo jen jedno ocelové lano a na dojezdové plošině je umístěna tlumící matrace
 • v případě jakýchkoli potíží zavolejte obsluhu parku. Do jejího příchodu zůstaňte zajištěni a v žádném případě samovolně neopouštějte trasu

PARTNEŘI

kopecek

Svatý kopeček

unipark1


 kudyznudy nejadresa   olomouc logo  BikerWear logo
Jste zde: Home O PARKU Uncategorised Provozní řád Lanový park Veverák